O przedszkolu

kontakt

 

Przedszkole Niepubliczne „KAJTEK” w Srebrnej Górze jest przedszkolem, do którego uczęszczają dzieci   z gminy Stoszowice. Gmina Stoszowice przekazuje dotację na realizację zadania: edukacja przedszkolna.  W przedszkolu realizowana jest obowiązująca podstawa programowa. Placówka powstała na bazie Publicznego Przedszkola w Srebrnej Górze. Najważniejszym elementem koncepcji przedszkola jest utrzymanie edukacji przedszkolnej na dotychczasowym poziomie, tj. zapewnienie miejsca w przedszkolu każdemu dziecku 6-letniemu i  5-letniemu oraz  potrzebującym dzieciom młodszym. 

Cele główne:

  1. Uczenie dziecka zachowań prozdrowotnych.
  2. Uczenie zrozumienia i poszanowania zdrowia własnego i innych osób.
  3. Uwrażliwienie dzieci na niebezpieczeństwa kryjące się wokół nich w otaczającym świecie.

Nasz absolwent:

vUżywa form grzecznościowych „proszę”, „przepraszam”, „dziękuję”,

vJest miły i serdeczny dla innych;

vOkazuje innym uczucia,

vDostrzega sytuacje, które zagrażają bezpieczeństwu jego i innych.

vMówi, czego się boi.

vZna i stosuje zasady poruszania się pieszych po drogach.

vNie krzyczy, stara się mówić umiarkowanym głosem.

vWie, kiedy należy myć ręce.

vBawi się na świeżym powietrzu.

vStara się jeść wszystkie potrawy, nie grymasi.

vZwraca się z problemem do wychowawcy.

vNie jest agresywny.

vNie wyśmiewa się z kolegów.

vPomaga młodszym kolegom