Czarodziej

Zapraszam dzieci z Przedszkola w Srebrnej Górze na pokaz magii, który odbędzie się w dniu 15.01.2019 r o godz. 9.00 w waszym Przedszkolu

Mikołaj

Dodatkowe informacje