Klauzula informacyjna dane osobowe

Szanowni Rodzice,  w związku z

o Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

oraz

o Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylającą decyzję ramową Rady 2008/977/WSiSW (DzUrz L nr 119 z 4.05.2016 r., s. 89).

Przedszkole Niepubliczne KAJTEK w Srebrnej Górze informuje, że:

 

Dane administratora

 

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

 

Przedszkole Niepubliczne KAJTEK

ul. Kąpielowa 2

57-215 Srebrna Góra

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

Cel i podstawa przetwarzania

Prowadzenie ewidencji wychowanków, ustawa o systemie oświaty

 

Podstawa prawna przetwarzania danych

 

Przepis prawa

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2017, poz. 2198)

§ 6 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r.

w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania,

działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2014 r. poz. 1170)

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe

 

Odbiorca danych osobowych

 

 

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą organy publiczne, jednostki, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach wypełnienia obowiązku ustawowego

Przekazywanie danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej oraz ich podstawa

 

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do krajów państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowych

 

Okres przechowywania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres określony w szczegółowych przepisach prawach.

Informacja o prawie dostępu do treści danych oraz prawo sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie

 

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia (szczegóły w art. 17), ograniczenia przetwarzania (szczegóły w art. 18) , prawo do przenoszenia danych (szczegóły w art. 20), prawo wniesienia sprzeciwu (szczegóły w art. 21), prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (możliwość istniej jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a nie np. na podstawie przepisów uprawniających administratora do przetwarzania tych danych).

Obowiązek poinformowania strony o prawie wniesienia skargi do GIODO

Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pan/Pani dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

 

Wymóg, warunek podania danych

 

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obowiązkowe w celach edukacyjnych a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wypełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa

Sposób przetwarzania danych i konsekwencje przetwarzania

Państwa dane są przetwarzane w systemach informatycznych oraz w wersjach papierowych, jednakże nie są poddawane profilowaniu.

 

 

 

 

 

Dodatkowe informacje